Ohrev vody s využitím fotovolatických panelov

Pre ohrev vody sa využíva energia slnka, ktorá pomocou fotovoltaických článkov vyrába jednosmerný elektrický prúd, ktorý zohrieva vodu v zásobníku. Dobrým riešením je napojenie na fotovoltaickú sústavu, pri ktorej nevznikajú žiadne straty elektrickej energie a preto zariadenie pracuje veľmi efektívne.

Jednoduchosť a variabilita umiestnenia fotovoltaických panelov, ich bezúdržbová prevádzka a veľmi jednoduché prepojenie so zásobníkom vody pomocou tenkého elektrického kábla dáva prakticky neobmedzené možnosti využitia zariadenia v rodinných a domoch, ako aj v priemyselných objektoch.

Ide o výrobu elektrickej energie z obnoviteľných zdrojov.Využitie fotovoltaických panelov na ohrev vody je ekologická výroba elektrickej energie, ktorú si v plnom rozsahu spotrebováva priamo výrobca. Nie sú potrebné žiadne povolenia na pripojenie a nemusia sa nakupovať daľšie prídavné zariadenia. Je to zatiaľ najefektívnejšie a bezstratové využitie ekologickej elektrickej energie z fotovoltaických panelov.

Ceny fotovoltaických systémov máme uvedené pri cenníku a každého klienta konzultujeme zvlášť, aby sa dosiahla čo najväčšia efektivita pri hľadaní riešenia pre vás.

Veľkou výhodou fotovoltaických panelov je ich pomerne nízka váha, čo umožňuje umiestniť panely kdekoľvek, kde je max. priamy dopad slnečného svetla. Ideálna orientácia je na juh s možnou odchýlkou +- 20. Sklon panelov v strednej Európe by mal byt v rozmedzí 20-36°. Vzdialenosť káblov medzi panelmi a zásobníkom vody by nemala byt väčšia ako 100 m. Nami najviac používané fotovoltaické panely majú rozmery okolo 165 x 115 cm. Sú veľmi príjemné na pohľad a z hľadiska kvality patria medzi najlepšie na svete.