Ľudia si nenaplánovali vysoké ceny energií, ale môžu si naplánovať stratégiu, ako znížiť výdavky za elektrickú energiu a ušetriť v určitých prípadoch aj 90% aktuálnych výdavkov.

Naplánujeme váš fotovoltický systém podľa vašich prioritných potrieb a predstáv s najmodernejšou technológiou.

Bez ohľadu na to, či ide o rodinný dom, obchodnú alebo priemyselnú nehnuteľnosť. Pripojte sa a vyrobte si vlastnú ekologickú elektrinu!

Ponúkame projektový balík služieb s cieľom garantovanej energetickej úspory. Výber vhodnej technológie je veľmi dôležitý, preto individuálne pristupujme ku každému klientovi. Máme bohaté skúsenosti v navrhovaní a v realizácií fotovoltaických systémov.

Mnoho zákazníkov už využili naše skúsenosti s výrobou solárnej energie. Znížte spotrebu energie a staňte sa nezávislými. Svoju vlastnú spotrebu si navyše môžete vizualizovať a optimalizovať pomocou najnovšej technológie merania.

Premeňte každodenné slnečné žiarenie na elektrickú energiu pre svoju domácnosť.

Premeňtekaždodenné slnečné žiarenie na elektrickúenergiu pre svoju domácnosť.

Dôležité fakty o fotovoltaike

Táto efektívna a ekologická technológia poháňa malé kalkulačky, výškové budovy a napríklad aj vesmírne družice. Fotovoltické panely sú moderným spôsobom úspory energie, pretože využívajú nevyčerpateľný a bezpečný zdroj energie – Slnko.

Výhody fotovoltických panelov:

 • alternatívny zdroj elektrickej energie na prevádzku spotrebičov, ohrev teplej vody, prípadne podporu vykurovania,
 • slnečná energia je ľahko dostupným obnoviteľným zdrojom energie a je zadarmo,
 • zachytia energiu aj keď je zamračené,
 • prispievajú k ochrane životného prostredia – žiadne emisie CO2 počas prevádzky, panely sú recyklovateľné,
 • výrobou vlastnej elektriny výrazne usporíte na účte za elektrinu.

Kam a kedy sú vhodné fotovoltické panely?

 • na rodinný dom s dostatočne veľkou plochou na inštaláciu kdekoľvek na Slovensku,
 • na plochy, ktoré nie sú tienené stromami alebo budovami a sú vhodne orientované,
 • ak prevádzkujete spotrebiče a zariadenia najmä cez deň.

Ako pracuje domáca fotovoltická elektráreň?

 • Panely dokážu premeniť slnečné lúče na jednosmerný elektrický prúd.
 • Následne menič ho napätia (invertor) pretransformuje na striedavý prúd pre domáce spotrebiče.
 • Vyrobená elektrická energia sa buď spotrebováva vo vašich spotrebičoch, alebo, ak je jej prebytok, uskladní sa v akumulátore, z ktorého je možné využiť a spotrebovať energiu vo večerných hodinách alebo pri výpadkoch elektrickej energie.

Počas zamračeného dňa alebo v noci je produkcia elektriny znížená alebo zastavená. Stále ste však pripojení k rozvodnej sieti, takže môžete mať toľko energie, koľko potrebujete, bez ohľadu na to, či fotovoltické panely sú schopné elektrinu vyrábať alebo nie.

 1. Fotovoltické panely umiestnené na streche
 2. Inventor transportujúci jednosmerný prúd z fotovoltických panelov na striedavý prúd (230/380 V)
 3. Rozvodná skriňa napájaná 
 4. Akumulátor na uskladnenie nespotrebovanej energie na ďalšie použitie. Keďže technológia generuje elektrinu len počas dňa, je vhodné domáci fotovoltický systém rozšíriť o batérie. Vďaka ním je domácnosť energeticky sebestačnejšia a lepšie pripravená na neočakávané výpadky elektriny, napríklad pri extrémnych výkyvoch počasia.

Naša ponuka fotovoltaických zariadení

Vyberte si z našej ponuky fotovoltaickýchzariadení. Ak naša ponuka nebude obsahovať zariadenie s výkonom,ktorý hľadáte, kontaktujte nás emailu alebo telefonicky a my vám vypracujeme individuálnu ponuku podľa vašich potrieb.

Dôležité všeobecné fakty o technológiácha

 • Ide o ideálny alternatívny zdroj elektriny predovšetkým na dennú prevádzku domácich spotrebičov, ohrev vody aj pokrytie časti energie na vykurovanie.
 • Fotovoltaickú inštaláciu môžete efektívne kombinovať s inými zariadeniami využívajúcimi obnoviteľné zdroje energie.
 • Vyrobenú elektrinu z fotovoltiky si môžete uložiť do vlastných alebo virtuálnych batérií a spotrebujte ju ráno a večer, aj keď fotovoltika už elektrinu nevyrába.
 • S batériami funguje fotovoltaický systém ako záložný zdroj energie, čím zabezpečuje bezpečný chod spotrebičov pri prípadnom výpadku.
 • Prevádzka zariadenia je jednoduchá a bez potreby údržby.
 • Montáž fotovoltickej elektrárne trvá maximálne 2 dni a zvyčajne sa zaobíde bez zásahov do stavebnej konštrukcie domu.
 • Kvôli maximalizácii úspor je potrebné prispôsobiť spotrebu energie v domácnosti času na denný cyklus.
 • Investícia do fotovoltiky vám môže ročne priniesť úsporu až do 50 % na účtoch za elektrinu a zvyšuje hodnotu nehnuteľnosti.
 • Technológia je ekologická a neprodukuje žiadne škodlivé látky, emisie CO₂ či hluk.