Ako prvý príklad poslúži fotovoltický systém inštalovaný na streche priemyselnej haly s nepretržitou trojzmennou prevádzkou a inštalovaným výkonom 100 kWp. Investičné náklady zahŕňajúce fotovoltické panely s nosnou konštrukciou, meničmi prúdu, montáž, elektroinštaláciu, inžiniering a pripojene predstavujú cca 108 000 eur. Ročné náklady na údržbu sú cca 500 eur. Predpokladané ročné množstvo ušetrenej energie predstavuje 115 000 kWh, čo pri priemernej cene 0,16 eur/kWh znamená 18400 eur ušetrených nákladov.

Návratnosť investície sa tak odhaduje na menej ako 6 rokov, pri zohľadnení rastúcich cien elektrickej energie aj menej ako 6 rokov. Životnosť inštalácie pritom môžeme počítať minimálne 30 rokov. Doba prípravy a realizácie takéhoto projektu by mala klesnúť implementáciou do zákona zo 6 na 3 mesiace.

To znamená, že pri vhodne navrhnutom systéme dokáže odberné miesto spotrebovať takmer celú vyrobenú elektrinu z fotovoltaického systému, čo znamená obrovskému šetreniu prevádzkových nákladov.

Firmy si  môžu pripojiť fotovoltaickú elektráreň v režime tzv. lokálneho zdroja.

Podmienky pre lokálny zdroj:

  • lokálny fotovoltaický zdroj môže mať maximálny výkon rovný maximálnej rezervovanej kapacite odberného miesta
  • musí byť naviazaný na EIC odbeného miesta
  • maximálny výkon je stanovený na 500 kWp

Druhý príklad lokálneho zdroja:

 

Inštalovaný výkon fotovoltického systému: 60 kWp 

Typ riešenia: fotovoltaika on-grid bez batérie, systém monitoringu výroby a spotreby, s regulátorom výkonu pre obmedzovania výkonu meničom 

Ročná výroba z elektriny: 64 MWh

Spotreba firmy: 160 MWh

Cena elektriny za kWh zo siete: 0,17 € / (170 € za MWh)

Miera využitia elektriny z FV na vlastnú spotrebu: 95%

Ročná úspora elektriny: 10 336

Cena riešenia na kľúč s DPH: 48 500 € bez DPH

Návratnosť riešenia: 4,5 roka

Cenová ponuka pre solárne sústavy obsahuje:

Hlavné komponenty – meniče, FV panely. Pomocný montážny materiál pre kompletné dielo.

 

Záruka výrobcu na výkon FV panelov: 25 rokov

Záruka výrobcu na menič: 10 rokov 

Záruka výrobcu na konštrukciu: 10 rokov

PRIPOJENIE LOKÁLNEHO ZDROJA NA SLOVENSKU

Naša spoločnosť vám ponúka výstavbu solárnej elektrárne na kľúč, čo zahŕňa, okrem materiálu a inštalácie na ktorú sa robí extra cenová ponuka aj  administratívnu pomoc pre vybavenie registrácii pre fotovoltickú elektráreň.

Legislatíva pre fotovoltiku 

Postupy pripojenia pre jednotlivé DS

ZSD:  https://www.zsdis.sk/Uvod/Vyrobcovia/Uzatvorenie-zmluvneho-vztahu/Lokalne-zdroje

SSD: https://www.ssd.sk/vyrobcovia-elektriny/oze-zdroje-a-lokalne-zdroje-do-500kw?page_id=6252

VSD: https://www.vsds.sk/edso/domov/vyrobcovia-elektriny/pripojenie-zdroja/lokalny-zdroj

 

Máte záujem o inštaláciu Lokálneho zdroja?

Ak vás množstvo výhod tohto riešenia presvedčilo a máte záujem sa dozvedieť viac podrobností, či nechať si vypracovať nezáväznú ponuku na konkrétnom mieste,

 

Vybavíme za Vás kompletnú administrativu.
Náš tím vybavuje pre zákazníkov v rámci výstavby FV elektrární tiež všetku potrebnú administratívu.
Našou špecializáciou sú kvalitné a  efektívne solárne systémy a fotovoltaickéelektrárne na kľúč.