Ponúkame vám komplexné služby a najnovšie produkty v oblasti solárnych systémov a fotovoltaických systémov

Fotovoltaické panely:

 Prevažnú montáž robíme s fotovoltaických panelov spoločnosti ECO DELTA POWER, s ktorými máme vynikajúce skúsenosti z mnohých inštalácií, pričom predstavujú výbornú kvalitu za skvelú cenu. Panely ECO DELTA majú všetky potrebné medzinárodné certifikáty. 

solarne panely spisska nova ves

Na všetky panely je materiálová záruka 12 rokov a záruka na výkon 25 rokov, tj. po 25-tich rokoch bude výkon panela vyšší ako 80% pôvodného výkonu. Všetky moduly obsahujú PERC technológiu (lepšie spracovanie difúzneho svetla a menšie straty pri zatienení) a samozrejme sú odolné voči PID efektu (rýchla degradácia, „prepálenie jednotlivých článkov FV panelu).

V súčasnosti sa výrobky ECO DELTA široko používajú v 50 krajinách sveta, no v Nemecku majú obrovskú obľubu pre stabilný výkon, estetiku, pevnosť a výborný rozmer s ktorým sa veľmi ľahko pracuje na strechách. 

Link na podrobnú špecifikáciu panelu: 

https://www.ecodeltapower.com/ueditor/asp/upload/file/20220414/16499027246099409.pdf

Fotovoltaické systémy a solárne elektrárne pre rodinné domy

 Vyberte si solárne systémy pre vašu domácnosť alebo firmu. Vyberieme vám zostavu na mieru. Naše solárne systémy sú navrhnuté tak, aby využitie solárnej energie a tým úspora nákladov bola čo najefektívnejšia.

Fotovoltaické elektrárne slúžia na výrobu elektrickej energie, ktorá je následne spotrebovávaná v dome. FVE pracuje vzájomne s distribučnou sieťou, takže elektrina je k dispozícii vždy automatickým prepnutím zo slnečnej energie cez deň a z distribučnej sústavy v noci.
Pre každú takúto elektráreň odporúčame službu virtuálnej batérie od dodávateľa energie. Elektráreň umožňuje aj pripojenie batérií v a tiež aj využitie prebytkov na ohrev teplej úžitkovej vody.

Aby ste ušetrili čo najviac peňazí, navrhneme vám solárnu elektráreň priamo na základe vašej spotreby elektrickej energie.

Pri výbere sa orientujeme predovšetkým na špičkovú kvalitu, jednoduchú inštaláciu, optimálnu cenu a vzájomnú kompatibilitu produktov. Dodávame riešenia na kľúč, ktorá pomáhajú šetriť vaše ťažko zarobené peniaze.

Fotovoltaické systémy a Fotovoltaické elektrárne pre firmy: 

Prečo je dôležitý krok inštalovať fotovoltaiku na strechu svojej firmy?

Cena energií neustále rastie a je už známe do budúcnosti, že sa táto cena bude mnohonásobne vyššia a pre túto veličinu skrachovalo za posledné obdobie mnoho firiem.

Fotovoltaické systémy  do 500 kWp sú vhodné pre firmy, ktorých odber elektriny prebieha počas dňa, teda v čase kedy svieti slnečné žiarenie a ktorá je dostupná zadarmo.  

fotovoltaicke panely spisska nova ves

Lokálny zdroj je zariadenie na výrobu elektrickej energie. Aby sa zdroj mohol považovať za lokálny, musí vyrábať elektrinu na pokrytie vlastnej spotreby odberného miesta, ktoré musí byť identické s odovzdávacím miestom. V praxi to znamená, že výrobca vyrába elektrinu pre účely vlastnej spotreby a snaží sa maximálne množstvo vyrobenej energie zužitkovať priamo na mieste výroby.

 

Lokálny zdroj musí byť pripojený do sústavy na základe zmluvy o pripojení a jeho inštalovaný výkon je limitovaný maximálnou rezervovanou kapacitou odberného miesta. To znamená, že zariadenie nesmie vyrábať viac výkonu, ako je odberné miesto schopné spotrebovať. 

Výrobca elektriny z lokálneho zdroja má prednostné právo na bezplatné pripojenie lokálneho zdroja do  sústavy prevádzkovateľom sústavy a rovnako aj na bezplatnú výmenu meradla, ktoré zaznamenáva odobraté množstvo elektriny zo sústavy a množstvo elektriny dodanej do sústavy, prevádzkovateľom sústavy. Výrobca elektriny z lokálneho zdroja sa v porovnaní s inými zdrojmi vzdáva práva na výkupnú cenu a musí si aj sám zabezpečiť, že prebytok dodaný do sústavy, niekto zúčtuje ako odchýlku.

Podľa novely č. 85/2022, ktorá je účinná od 1.4.2022 má výrobca tieto práva a povinnosti:

„(12) Výrobca elektriny v lokálnom zdroji môže v rozsahu maximálnej rezervovanej kapacity lokálneho zdroja dodávať do sústavy 11d) elektrinu vyrobenú v lokálnom zdroji, ktorá nie je spotrebovaná v odbernom mieste identickom s odovzdávacím miestom lokálneho zdroja. Ak technické podmienky pripojenia lokálneho zdroja do distribučnej sústavy neumožňujú zmluvne dohodnúť maximálnu rezervovanú kapacitu lokálneho zdroja vo výške celkového inštalovaného výkonu lokálneho zdroja, maximálna rezervovaná kapacita lokálneho zdroja sa dohodne v nižšej hodnote, ktorú technické podmienky pripojenia lokálneho zdroja do distribučnej sústavy umožňujú.„

„(13) Výrobca elektriny v lokálnom zdroji, ktorý dodáva elektrinu do sústavy, má práva a povinnosti výrobcu elektriny podľa osobitného predpisu.11e)“.

Návratnosť pod 10 rokov a výrazné šetrenie nákladov

Inštalácia je úspešná, ak je v odbernom mieste spotrebovaných 100 % vyrobenej energie a regulácia zdroja zabezpečuje nulové alebo takmer nulové pretoky do DS. Tým sa eliminuje riziko odpojenia zo strany distribučnej sústavy. Majiteľ musí mať neustály prehľad o prevádzke a funkčnosti lokálneho zdroja a to aj keď si lokálny zdroj nevyžaduje zvláštne zásahy, len pravidelnú preventívnu údržbu.